VOTERING

Är Anders bäst?

Helt För (100%)

Halvt För (50%)

Helt Neutral (0%)

Halvt Emot (-50%)

Helt Emot (-100%)
Totalt antal röster: 13Skapa NY Votering

Du kan även teströsta i flera exempelvoteringar nedan:

Fem olika Svarsalternativ

Fem olika Ja/Nej-alternativ

Två olika Ja/Nej-alternativ

Tre olika Ja/Nej-alternativ

Skapa Din egen Votering!